fbpx
LIBRARY
Handbooks

Mengajar STEM di Asia Tenggara 

Buku Panduan untuk Pendidik

Kekuatan pendidikan STEM antara disiplin terletak pada keupayaannya untuk mengaitkan konsep daripada disiplin yang berbeza untuk membentuk sinergi kreatif dan menggalakkan ciri-ciri kebijaksanaan, kerja berpasukan serta daya tahan dalam kalangan murid melalui proses pembelajaran berasaskan masalah.

Walau bagaimanapun, para pendidik sering berasa buntu ketika mengintegrasikan pendidikan STEM dalam bilik darjah, dan ramai yang menganggap ianya mustahil dilaksanakan di samping kesukaran untuk memastikan murid kekal berfokus dan hadir ke kelas dalam pembelajaran jarak jauh dan hibrid.

Buku panduan ini membincangkan beberapa cara penggunaan konsep dan teori STEM yang nyata dan telah dicuba oleh pendidik serantau untuk menghidupkan pembelajaran STEM, walaupun pembelajaran jarak jauh dan hibrid masih merupakan realiti jangka panjang bagi ramai murid dan guru. Pengalaman dan strategi yang digariskan dalam buku panduan ini, yang diharapkan dapat menggalakkan pendidik untuk melaksanakan pendidikan STEM, bertumpu kepada:

  • Rangka kerja bagi reka bentuk pengajaran STEM
  • Menjadikan pengajaran dan pembelajaran STEM lebih relevan
  • Mengintegrasikan kesenian dalam STEM
  • Membangunkan guru STEM sebagai pemimpin
  • Mewujudkan komuniti dan laluan STEM
  • STEM untuk pembangunan lestari

Join our mailing list

Stay updated on all the latest news and events