fbpx
LIBRARY
Handbooks

Thu Hẹp Khoảng Cách Trong Học Từ Xa

Sổ tay dành cho các nhà giáo dục 

Sau gần 2 năm đóng cửa trường học và dạy học từ xa, các nhà giáo dục trên toàn cầu đang thảo luận về các cấu hình khác nhau để tích hợp các kinh nghiệm dạy học trực tiếp và trực tuyến với sự cân bằng phù hợp giữa các phần dạy học đồng thời và không đồng thời.

Các hoạt động thực hành giảng dạy từ xa như tích hợp công nghệ vào việc cung cấp các bài học hoặc sự tham gia của các phụ huynh và các thành viên khác vào hoạt động học tập ở nhà có thể tiếp tục hữu ích trong thời kỳ bình thường mới, điều này hình thành nên hình thức học tập tích hợp hoặc được sử dụng trong các lớp học truyền thống đặc biệt với môi trường thiếu các nguồn lực.

Cuốn sổ tay này tóm lược các ý tưởng trải nghiệm làm thế nào hoạt động dạy học từ xa có thể được nâng cao hiệu quả theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Sáu chương sách của tài liệu tham khảo này kết lại với những kiến nghị cho các nhà giáo dục bổ sung thêm các thảo luận và tài liệu tham khảo từ ba chuỗi hội thảo trực tuyến trước đây, “Nâng cao hiệu quả dạy học từ xa” tập trung vao các nội dung sau:

  • Các công cụ dạy học trực tuyến trực tiếp
  • Các chiến lược tham gia lớp học trực tuyến
  • Quản lý các tài liệu dạy và học không đồng thời
  • Các đánh giá tái tư duy về dạy học từ xa
  • Các công cụ đánh giá về dạy học từ xa
  • Cộng đồng với vai trò như các nhà đồng giáo dục

Join our mailing list

Stay updated on all the latest news and events

Mr Ho Swee Huat

Mr Ho Swee Huat is the Founder and Managing Director of Abacus Assets Advisors Pte Ltd. Before starting the company, he had an established career in the banking industry, with 20 years of experience in Singapore, Hong Kong and New York.

He was an Independent Director and Chairman of the Audit Committee of CapitaCommercial Trust Management LTD from 2004 to 2013.

He is the current Chairman of Autism Association (Singapore) which he co-founded with a group of parents in 1992. He is also Vice-Chairman of Eden School, a special school for children with autism.

Mr Ho holds a Master’s degree from the London School of Economics and Political Science, and a Liberal Arts degree in Economics from Hamilton College, USA.

He has been a member of the Board of the Foundation since its incorporation.