fbpx
LIBRARY
Handbooks

Ra mắt vào năm 2020 giữa đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, những cuốn sổ tay của chúng tôi tập trung cung cấp các giải pháp thực tiễn và các chiến lược phù hợp nhằm giúp các nhà giáo dục cải thiện việc thực hành trong trường học. Nếu bạn muốn nhận những cuốn sổ tay này cho bản thân hoặc cho trường của mình, bạn có thể nhắn cho chúng tôi theo địa chỉ email headway@headfoundation.org.​

Nhận ấn phẩm của chúng tôi trong hộp thư đến.

Join our mailing list

Stay updated on all the latest news and events