fbpx
Newsletter

Không Rõ Ràng: Những Nhà Lãnh Đạo Giáo Dục Trong Thời Kỳ Khủng Hoảng – Sổ tay dành cho nhà giáo dục

Không Rõ Ràng: Những Nhà Lãnh Đạo Giáo Dục Trong Thời Kỳ Khủng Hoảng
Sổ tay dành cho nhà giáo dục

Dịch COVID-19 đã đem lại sự thay đổi lớn trong ngành giáo dục trên toàn cầu và gần như chỉ sau một đêm, đã trao cho các nhà lãnh đạo trường học một nhiệm vụ khó khăn, đó là định hình lại phương pháp giáo dục hiện hành. Chuỗi hội thảo trực tuyến “Lãnh đạo giáo dục trong khủng hoảng” của Quỹ HEAD vào tháng 9 vừa qua quy tụ các nhà lãnh đạo trường học trong Đông Nam Á để chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm trong việc giải quyết khủng hoảng do dịch COVID gây ra.

Tiếp nối chuỗi hội thảo trực tuyến, chúng tôi tự hào thông báo về việc phát hành cuốn “Không Rõ Ràng: Những Nhà Lãnh Đạo Giáo Dục Trong Thời Kỳ Khủng Hoảng – Sổ tay dành cho nhà giáo dục”.

Cuốn sổ tay ngắn gọn và đầy đủ thông tin này tập hợp các ý tưởng đã được thảo luận trong chuỗi hội thảo trực tuyến và chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo trường học trong Đông Nam Á, những người đang phải vật lộn với những thách thức về gián đoạn giáo dục do khủng hoảng COVID-19 gây ra. Các chủ đề được đề cập đến trong cuốn sổ tay gồm: cách tương tác với cộng đồng, trao quyền cho nhân viên trường học, nuôi dưỡng học sinh, tận dụng đòn bẩy công nghệ.

Nội dung trong cuốn sổ tay gồm:

  • Thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh
  • Hỗ trợ đội ngũ giáo viên
  • Chăm sóc đội ngũ giáo viên
  • Tạo điều kiện để học sinh là nguồn học liệu
  • Chăm sóc học sinh
  • Tận dụng đòn bẩy công nghệ, cũ và mới

Quỹ Head xin gửi lời cảm ơn tới Ông Hoàng Anh Tuấn, Đại học Huế, cựu sinh viên Chương trình Phát triển Lãnh đạo SEARCA-THF, là dịch giả cuốn sổ tay này và là người mang phiên bản tiếng Việt đến với độc giả.

Tags : Educational Leadership